ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Υγραέριο σε Δεξαμενές(Χύμα)

Οι δεξαμενές που εγκαθιστά η Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια στους Βιομηχανικούς και Εμπορικούς Πελάτες της, κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αυστηρότερες τεχνικές προδιαγραφές δοχείων πίεσης που εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια, λειτουργικότητα και αντοχή στο χρόνο.
Όλοι οι τύποι Δεξαμενών, συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά.