ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Adblue για Οχήματα Τεχνολογίας SCR

AdBlue

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ISO 22241 / DIN 70070
Υψηλής καθαρότητας διάλυμα ουρίας σε απιονισμένο νερό, για τη μείωση εκπομπής μονοξειδίων του αζώτου (NOx) σε οχήματα με τεχνολογία καταλυτών SCR.