ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Ekogrease

EM 2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: DIN 51825 K2Κ-30.
Το EKOGREASE EM 2 είναι υψηλής ποιότητας γράσο λιθίου ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά πρόσθετα και πρόσθετα κατά της διάβρωσης, το οποίο καλύπτει όλες τις απαιτήσεις γενικής λίπανσης οχημάτων και μηχανημάτων.
Είναι κατάλληλο για τη λίπανση κουζινέτων και ρουλεμάν σε οχήματα και σε εξοπλισμό που λειτουργεί σε εφαρμογές εκτός δρόμου (γεωργία, κατασκευές, ορυχεία, λατομεία). Συστήνεται ιδιαίτερα για τη λίπανση των ρουλεμάν των ηλεκτροκινητήρων.