ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Ekogrease

COMP EP 2

EKOGREASE COMP EP 2/3
Γράσα βάσης συμπλόκου λιθίου, για τη λίπανση οχημάτων  και για βιομηχανικές εφαρμογές. Παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή στην απόπλυση και  μηχανική σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες.