ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Ekogrease

Li-EP 2

Γράσα βάσης λιθίου με πρόσθετα υψηλής πίεσης (EP). Καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για γενική λίπανση στα οχήματα και στη βιομηχανία.