ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Ekogrease

LC-2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: DIN 51825 K2E-30.
Το EKOGREASE LC 2 είναι γράσο βάσης ασβεστίου κατάλληλο για πλήθος εφαρμογών γενικής λίπανσης. Συστήνεται ως γράσο πολλαπλών χρήσεων για τη λίπανση εδράνων και μηχανισμών σε πλήθος εφαρμογών όπως για τη λίπανση των σασί αυτοκινήτων, για τη λίπανση γεωργικού εξοπλισμού και εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις κατασκευές, για εργαλειομηχανές, κοπτικές μηχανές και τριβεία που λειτουργούν με χαμηλές ταχύτητες και χαμηλά φορτία.