ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Ekogrease

MOLY 2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: DIN 51502 KPF2K-30, ISO 12924 L-XC (F) CHB2.
Το EKOGREASE MOLY 2 είναι γράσο βάσης λιθίου ενισχυμένο με (3%) διθειούχο μολυβδένιο (moly). Περιέχει αντιοξειδωτικά πρόσθετα, πρόσθετα κατά της διάβρωσης και πρόσθετα κατά της φθοράς με αντοχή σε εξαιρετικά υψηλές πιέσεις (EP). Είναι κατάλληλο για πλήθος εφαρμογών λίπανσης οχημάτων, χωματουργικού εξοπλισμού και βιομηχανικών εφαρμογών. Το διθειούχο μολυβδένιο που περιέχει προσφέρει επιπλέον προστασία σε εφαρμογές λίπανσης μηχανικών εξαρτημάτων που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό φθοράς και σε εφαρμογές όπου δεν γίνεται συχνή αναλίπανση.