ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Ekogrease

MOLY 2

Γράσο πολλαπλών χρήσεων βάσης λιθίου, ενισχυμένο με διθειούχο μολυβδένιο και γραφίτη. Κατάλληλο για εφαρμογές στη λίπανση οχημάτων, χωματουργικού εξοπλισμού και στη βιομηχανία.