ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 211 1818050

Ekogrease

THERMOGREASE

Γράσο ανόργανης  βάσης μπεντονίτη, με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. Κατάλληλο για εφαρμογές στα οχήματα και στη βιομηχανία. Θερμοκρασίες εφαρμογής έως 150°C και για μικρά χρονικά διαστήματα μέχρι και 220°C.