ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

Ανακοίνωση εισροών εκροών εγκαταστάσεων ΕΚΟ

Η ΕΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Τον Ιανουάριο του 2015, η ΕΚΟ ολοκλήρωσε την εφαρμογή του συστήματος Εισροών-Εκροών στις Εγκαταστάσεις της πανελλαδικά.

Η ΕΚΟ είναι η πρώτη εταιρεία που εφαρμόζει το σύστημα Εισροών-Εκροών στις Εγκαταστάσεις της σε όλη την Ελλάδα αποδεικνύοντας, για άλλη μια φορά, το σεβασμό της στον Έλληνα καταναλωτή και την προσήλωσή της στο πρόγραμμα ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ. Έχοντας ολοκληρώσει τη διασφάλιση των καυσίμων σε όλη την εφοδιαστική της αλυσίδα – σύστημα Εισροών-Εκροών στις Εγκαταστάσεις και στα Πρατήρια αλλά και πολλαπλοί έλεγχοι που διεξάγονται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ –η εταιρεία προσφέρει καύσιμα εγγυημένα, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Ιωάννης Ψυχογυιός δήλωσε σχετικά : «Η αλήθεια είναι ότι η εγκατάσταση συστημάτων Εισροών-Εκροών σε όλες τις εγκαταστάσεις μας αποτελούσε για μας υψηλή προτεραιότητα, παρόλο που η υποχρέωσή μας απέναντι στην Πολιτεία ήταν η ολοκλήρωσή της τον Απρίλιο του 2016. Το πολύπλοκο αυτό έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία πολύ νωρίτερα από την εκ του νόμου προβλεπόμενη ημερομηνία, χάρη στη συνεισφορά των ανθρώπων μας.Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να προσφέρουμε καύσιμα ελεγμένα ποιοτικά και ποσοτικά μέσα από τις Εγκαταστάσεις μας έως και το Πρατήριο, ώστε ο Έλληνας καταναλωτής να μπορεί να είναι … “σίγουρος για κάθε λίτρο”!»