ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 210 7725555, 18198

ΝΕΑ

14 Ιανουαρίου 2021 Δελτία Τύπου

Η ΕΚΟ απομακρύνει πρώτη στην Ελλάδα τα φίλτρα αεροπορικού καυσίμου

Η ΕΚΟ απομακρύνει πρώτη στην Ελλάδα τα φίλτρα αεροπορικού καυσίμου τύπου monitor από τον εξοπλισμό επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών

Η ΕΚΟ
σημείωσε ένα σημαντικό ορόσημο, ως η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που απομακρύνει τα φίλτρα αεροπορικού καυσίμου τύπου monitor από τον στόλο οχημάτων της για τον ανεφοδιασμό των  αεροσκαφών. Με πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των λειτουργιών, η ΕΚΟ σε πλήρη συμμόρφωση αφενός με την δέσμευση του αεροπορικού κλάδου παγκοσμίως και αφετέρου με τα πρότυπα των οργανισμών  IATA και JIG, αποτελεί τη μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης αεροσκαφών με καύσιμα χωρίς την ύπαρξη του υλικού SAP (Super Absorbent Polymer – περιεχόμενο στα φίλτρα τύπου monitor) από το ιδιολειτουργούμενο δίκτυο σταθμών ανεφοδιασμού αεροσκαφών.

Η ΕΚΟ παρέχει υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών σε 20 περιφερειακά αεροδρόμια ανά την Ελλάδα. Το σύνολο του στόλου της ανέρχεται στα 50 ανεφοδιαστικά οχήματα. Ήδη από το 2017 και σε συνέχεια της ανακοίνωσης των ευρημάτων της ΙΑΤΑ, που συσχέτισαν την παρουσία του υλικού SAP με προβλήματα στους κινητήρες αεροσκαφών, η ΕΚΟ ξεκίνησε το σχεδιασμό της στρατηγικής για την απόσυρση των φίλτρων τύπου monitor. Το πλάνο ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Νοέμβριο του 2020, με την αντικατάσταση των υφιστάμενων φίλτρων τύπου monitor με φίλτρα τύπου υδατοδιαχωριστή σε σημαντικό ποσοστό του στόλου ανεφοδιαστικών της οχημάτων. 
  
Αξίζει να αναφερθεί, ότι οι πελάτες της ΕΚΟ θα έχουν από 1/1/2021 το προνόμιο να εξυπηρετούνται και στο αεροδρόμιο Αθηνών, αποκλειστικά μέσω ενός στόλου ανεφοδιαστικών οχημάτων χωρίς φίλτρα τύπου monitor, μέσω των υπηρεσιών ανεφοδιασμού αεροσκαφών που παρέχονται από την κοινοπραξία (SAFCO) στην οποία συμμετέχει.

Η δημιουργία ενός δικτύου ανεφοδιασμού αεροσκαφών χωρίς SAP αποτελεί σημαντικό ορόσημο  για την αεροπορική κοινότητα. Στην ΕΚΟ δεσμευόμαστε πρώτιστα για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ασφάλειας και απόδοσης στους πελάτες. Υιοθετούμε  και εφαρμόζουμε τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, μέσω εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού και μιας εξαιρετικής, πλήρως αναβαθμισμένης, και εκσυγχρονισμένης υποδομής εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, σε πλήρη συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς.